"Ingermanländska kyrkans Toksovo församling grundades år 1625 då Ingermanland blev en del av den svenska stormakten. Första kyrkoherde var Tomas Erici.  Församlingens medlemmar var ingermanländska finnar. Första kyrkobyggnaden i Luppola by brann ner i Nordiska Krigen år 1703.
En ny byggnad uppfördes i Toksovo by år 1704.  Ingermanland blev en del av Ryssland.

En ny stenkyrka byggdes år 1887. I skolans regi verkade 50 söndagsskolor och i byn Jukki fanns en kristen yrkesskola åren 1918-1919. År 1917 hade församlingen 10791 medlemmar. Många berömda personer föddes i Toksovo bl.a finska författaren Juhani Konkka (1904-1970), journalisten och skalden Paavo Räikkönen (1866-1934) och konsertkantels upfinnar  musikeren Pauli Salminen (1887-1946).

Kyrkans kör  år 1934

Efter revolutionen (år 1917) blev kyrkans situation svår. År 1918 konfiskerades kyrkans egendom och pengar. Kommunisterna tog kyrkan ifrån församlingen år 1936 och sista prästen, finske medborgaren Juhani Varonen deporterades till Finland. 1942 deporterades de ingermanländska finnarna till Sibirien.

 Efter Stalins död år 1953 kunde många av dem återvända hem. I många år hade församlingens medlemmar gudtjänsterna i hemmen eller på kyrkogården. Korkobyggnaden användes i många år som bio och kulturhus. År 1990 fick nya församlingen byggnaden tillbaka. År 1994, efter att reparationen av kyrkan avslutats, grundades kapellet i Lemppaala (Steklyannij byn). I kyrkan finns bibliotek, ungdomskretsen, barnkretsen, kören och ingermanländska riksförbundets organisation. Orgelkonserterna är en betydande del av byn Toksovos kulturliv. 

Kyrkoherde  Eero  Kuukauppi

tel.  (81370)   57133

pyykkonen@mail.ru

 

 

Web design Antti Pyykkönen
 

Kyrkans präster

Toksovos söng (texten, på finska)

MP3

Ingermanländska Riksförbundets

Kristen barnläger i Steklyannij  by
21-24.06.2005

GÄSTBOKEN

Altarrum